Novosti

Upis plovila u Registar plovila u akvakulturi

Kako je u lipnju 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi (Narodne novine, br. 61/23), kojim su između ostaloga propisani i uvjeti za upis plovila u Registar plovila u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Registar), pozivamo sve nositelje dozvole za akvakulturu, koji u obavljanju svoje djelatnosti koriste plovila registrirana sukladno posebnim propisima (Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama, NN 13/20 Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, NN 13/20), da Ministarstvu poljoprivrede podnesu zahtjev za upis plovila u Registar. Obrazac zahtjeva za upis plovila u Registar kao i detaljne upute o postupku podnošenja zahtjeva dostupne su ovdje

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5296

Back to top button