Novosti

VAŽNA OBAVIJEST! MJERA I.9. “PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/LISTOPAD 2023. GODINE

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da će u razdoblju od 15. rujna 2023. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2023. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

  • dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku
  • podzona E2.

Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su podnijeti Zahtjev za potporu isključivo elektronički, putem informacijskog sustava FISHNETRok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 15. rujna do 14. listopada 2023. godine.

Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, ribarsko plovilo mora imati najmanje 10% ribolovne aktivnosti ili 60 ribolovnih dana ostvarenih u dijelu koćarskog ribolova u ribolovnim zonama C, D i E ukupno tijekom 2021. i 2022. godine u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja. Više informacija o uvjetima i obvezama može se pronaći ovdje.

VAŽNO!! Napominjemo da iznimno:

  1. uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila korisnik može premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela. Zahtjev za odobrenje se dostavlja Upravljačkom tijelu na e-mail adresu: kontrolanaterenu@mps.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, a mora sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja.
  2. korisnik, čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, dužan je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave na e-mail adresu: kontrolanaterenu@mps.hr ili pisanim putem
  3. za ribarsko plovilo koje posjeduje VMS uređaj, ali za vrijeme trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti dužan o istome obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva te dostaviti obavijest o poziciji ribarskog plovila na e-mail adresu: kontrolanaterenu@mps.hr ili pisanim putem.

Napominjemo i da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali nisu zainteresirani za mogućnost ostvarivanja potpore, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti potporu, neovisno o tome da li su podnijeli Zahtjev za potporu ili ne.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-mjera-i-9-privremeni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti-pridnenim-povlacnim-mrezama-kocama-za-rujan-listopad-2023-godine-radionica-o-prijavi-na-mj/

Back to top button