Novosti

VAŽNA OBAVIJEST! RADIONICA O PRIJAVI NA MJERU I.9. “PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/LISTOPAD 2023. GODINE

U razdoblju od 15. rujna 2023. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2023. godine u 24:00 sata proglašena je privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja: dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku te podzona E2.

Obveza je država članica EU, sukladno nadležnim Uredbama EU, a vezano uz provedbu EU fondova, uspostava informacijskog sustava kojim će se, u ovome slučaju mjera iz Programa za ribarstvo i akvakulturu digitalizirati cijeli proces provedbe potpora iz Programa što uključuje i obvezu slanja sve dokumentacije od korisnika (Zahtjev za potporu, zahtjev za isplatu…..). U slučaju Programa uspostavljen je sustav FISHNET.

Kako se radi o novitetu svjesni smo da će se poneki ribari susresti sa problemom oko prijave, a kako bi navedeno bilo svedeno na minimum i kako bi se korisnicima pružila maksimalna pomoć, za sve zainteresirane korisnike mjere “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2023. godine održati će se nove on-line radionice 27. rujna 2023. godine u 9:00 i 13:00 sati.

Obje radionice će biti istoga sadržaja.

Poveznica za radionicu će zainteresiranim korisnicima biti dostavljena elektroničkom poštom.

VAŽNO!!! Korisnici koji planiraju zatražiti potporu u okviru ove obustave više nisu u obvezi e-mailom prethodno dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje, kako je to bilo u prethodnim razdobljima u provedbi ove mjere,  već su dužni podnijeti Zahtjev za potporu i to isključivo elektronički, putem informacijskog sustava FISHNET (nije moguće podnošenje zahtjeva u tiskanom obliku putem pošte). Zahtjev za potporu se podnosi počevši od 15. rujna, a zaključno sa 14. listopada 2023. godine.

U slučaju pitanja, molimo korisnike da se obrate na adresu elektroničke pošte eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-27-rujna-2023-godine-nova-radionica-o-prijavi-na-mjeru-i-9-privremeni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti-pridnenim-povlacnim-mrezama-kocama-za-rujan-list/

Back to top button