Novosti

Izmjena Pravilnika o malom obalnom ribolovu

U Narodnim novinama 113/2023 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu.

Izmjenom pravilnika usklađeno je mjerenje veličine oka mrežnog tega kod mreža stajaćica i vrša mjeri sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom (NN 110/2023).

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_09_113_1597.html

Back to top button