Novosti

Objavljen novi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

U Narodnim novinama br 114/2023. je objavljen je Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine kada prestaje vrijediti postojeći propis o dostavi podataka o ulovu.

Pravilnikom se definira postepeni prelazak na elektronsku dostavu podataka za sva plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, izuzev plovila za mali obalni ribolov.
Pravilnikom se zadržavaju postojeće odredbe prema kojima plovila od 12 i preko 12 metara moraju dostavljati podatke putem elektronskog očevidnika. Za plovila od 10 do 11,99 metara koja su već obvezna dostavljati podatke putem mOčevidnika (jer primjerice imaju upisanu koću ili imaju individualnu kvotu) zadržava se navedena obveza te se propisuje da sva plovila u toj dužinskoj kategoriji moraju ispunjavati mOčevidnik od 1. siječnja 2024. godine. Postoji i iznimka te plovila iz ove dužinske kategorije za koja ne postoji izričita obveza korištenja mOčevidnika i nemaju u povlastice upisane povlačne alate, mogu koristiti aplikaciju mIzvješće. Ovo je posebno važno za plovila koja koriste pasivne alate i kojima se ovakvom odredbom omogućava da koriste mIzvješće, iako su veća od 10 metara, čime im se olakšava dostava podataka jer podatke popunjavaju prilikom polaska i povratka iz ribolova.  Sva plovila ispod 9,99 metara preko svega od 1. siječnja 2025. godine imaju obvezu dostave podataka putem mobilne aplikacije mIzvješće, izuzev onih plovila koja moraju koristiti mOčevidnik sukladno posebnom propisu.
U nastavku je pregled obveza dostave podataka prema dužinskoj kategoriji plovila i datumu obveze:

KATEGORIJA PLOVILA

 APLIKACIJA ZA DOSTAVU PODATAKA

POSTOJEĆE OBVEZE

 POSTOJEĆE IZNIMKE

OBVEZA PREMA NOVOM PRAVILNIKU

plovila od 12 i preko 12 metara

eOčevidnik

propisana

nema

 propisana

plovila od 10 do 11,99 metara

mOčevidnik

propisana za plovila koja koriste mreže potegače ili male plivarice (imaju Odobrenja) ili imaju individualnu kvotu (iglun, koralji) ili prodaju s plovila

određeni broj  plovila koriste eOčevidnik jer primjerice imaju odobrenje za koću; ako nemaju obavezu za korištenje mOčevidnika (nemaju odobrenje ili individualnu kvotu za određenu vrstu) mogu koristiti mIzvješće

od 1.1.2024. za sva plovila s tim da se obuhvaćaju plovila koja to već koriste

plovila ispod 9,99 metara

mIzvješće

propisana za plovila koja prodaju s plovila i plovila s odobrenjem za lov jegulje

određeni broj plovila koristi mOčevidnik jer im je to posebnim propisom definirano (imaju odobrenja ili individualnu kvotu za određenu vrstu)

od 1.1.2025. s tim da se i plovila u rangu 10 do 11,99 m koja nemaju izričitu obvezu za mOčevidnik i nemaju upisane povlačne alate mogu odlučiti za ovu aplikaciju

Kako bi mogli koristiti mobilnu aplikaciju potrebno je:

  1. preuzeti odgovarajuću aplikaciju za mobilne uređaje koji rade na sustavima Android putem Trgovina Play ili za uređaje koji imaju iOS sustav putem App Storea
  2. Upravi ribarstva na adresu elektroničke pošte rmc@mps.hr  dostaviti sljedeće podatke:
  • ime i prezime,
  • registracijsku oznaku plovila ili CFR broj plovila,
  • OIB broj, broj mobitela,
  • adresu elektroničke pošte
  • najčešće mjesto polaska u ribolov

3. Ministarstvo će po zaprimanju podataka izraditi korisnički račun i autorizirati aplikaciju za korištenje

Upute za korištenje mobilnih aplikacija:
mOčevidnik
mIzvješće

 

Back to top button