Novosti

Objavljen Pravilnik o provedbi Mjere II.2. “Produktivna ulaganja u akvakulturu”

U Narodnim novinama br. 134/2023 objavljen je Pravilnik za provedbu Mjere II.2. “Produktivna ulaganja u akvakulturu” iz Programskog razdoblja 2021.-2027. godine.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_11_134_1833.html

Back to top button