Novosti

OBAVIJEST! Produljenje roka za prijave za državne potpore male vrijednosti i kompenzacije za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci (dupini) u 2024. godini

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da su, nastavno na promjene u zakonodavstvu Europske unije, u tijeku izmjene nacionalnog zakonodavstva, točnije donošenje novih pravilnika kojima se regulira provedba mjere dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi te mjere „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci.
Navedenim izmjenama nacionalnog zakonodavstva se, između ostalog, planira produljiti rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2024. godini (trenutno je planirano da rok za podnošenje zahtjeva za obje mjere bude do 1. srpnja).

Novi pravilnici, obrasci i popisi dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za potporu će nakon službene objave biti dostupni na internet stranici Uprave ribarstva (https://ribarstvo.mps.hr/), a na kojoj se mogu pratiti i sve informacije i novosti po pitanju državnih potpora.

Napominjemo da će se zahtjevi za potporu koji su već podneseni prema postojećim pravilnicima i na postojećim obrascima uzeti u obzir u obradi, te će se u takvim slučajevima od korisnika tražiti dopuna/obrazloženje/ispravak, ako bude potrebno.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5319

Back to top button