Novosti

WWF Adria: Poziv za male priobalne ribare – Predfinanciranje i Tehnička pomoć

Ovim putem Vas obavještavamo kako WWF (engl. World Wide Fund for Nature) Adria provodi program putem Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027.,a koji omogućuje  bespovratna sredstva u ribarstvu. 

WWF Adria nudi pomoć i podršku za male priobalne ribare u vidu:

  • Tehničke pomoći u pisanju projekata
  • Financijske podrške
   Nude mikro-kredite za predfinanciranje projekata odobrenih od strane Uprave za ribarstvo.

Na web stranicama WWF Adria možete saznati sve potrebne informacije vezane za sudjelovanje u projektu – poveznicu na web stranicu možete pronaći ovdje: WWF Adria.

Na navedenoj stranici možete pronaći sve relevantne informacije i važne dokumente:
  • Upitnik/Anketu
  • Prilog I
  • Bodovnu listu

Ako se želite prijaviti, preuzmite, potpišite (ovjerite pečatom ako je primjenjivo) i ispunite obrazac “Upitnik” za prijavu te ga uz ostalu dokumentaciju skeniranog dostavite e-poštom na adresu: poticaji@wwfadria.org, s naslovom “EMFAF POTICAJI”, najkasnije do 26.4.2024. godine. 

Izvor: https://www.wwfadria.org/hr/sto_radimo/mora/odrzivi_proizvodi_iz_ribarstva/priobalni_ribolov/poziv_za_male_priobalne_ribare_/

Back to top button