Novosti

Obavijest – Otvoreno je savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Otvoreno je novo Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru provedbe mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ u okviru Prioriteta 2. Europske unije „Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji“ u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027., a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore je naknada za premiju osiguranja na temelju polica osiguranja akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg: prirodnim nepogodama, iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran, bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran te kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran. Korisnici mjere su nositelji dozvole za akvakulturu kao naknada za premiju osiguranja na temelju ugovora o osiguranju akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27448

Savjetovanje je otvoreno do: 5.6.2024. godine.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27448

Back to top button