Novosti

Obavijest – Otvoreno je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.8.20. „Zaštita zdravlja, sigurnost i energetska učinkovitost“

Otvoreno je novo Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.8.20. „Zaštita zdravlja, sigurnost i energetska učinkovitost“.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba potpore u okviru mjere I.8.20. „Zaštita zdravlja, sigurnost i energetska učinkovitost“ u okviru Prioriteta 1. Europske unije „Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa“ u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027., a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta te ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Korisnici mjere su vlasnici ribarskog plovila ili ovlaštenici povlastice uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27799

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2024.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27799

Back to top button