Petak , 20 Rujan 2019

Natječaji

Mjera IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«
Rok za podnošenje zahtjeva: do 15.10.2019
Raspoloživa sredstva: 6.500.000,00 EUR
Iznos potpore: do 5.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o ispunjenju kriterija
Prihvatljivi korisnici: subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnici
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8283751.html

Mjera I.3. »Partnerstva između znanstvenika i ribara«
Rok za podnošenje zahtjeva: 01.10.2019.
Raspoloživa sredstva: 3.333.360,00 EUR
Iznos potpore: do 400.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o ispunjenju kriterija
Prihvatljivi korisnici: javnopravno tijelo, ribar, organizacija ribara, nevladina organizacija
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8281379.html

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“
Rok za podnošenje zahtjeva: jednom godišnje temeljem ovog Pravilnika u razdoblju od 1. svibnja do 1. kolovoza
Raspoloživa sredstva: 11.333.333,00 EUR
Izvor:  https://euribarstvo.hr/novosti/objavljen-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-13-osiguranje-akvakulturnih-stokova/

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Rok za podnošenje zahtjeva: Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište koji je predmet potpore
Raspoloživa sredstva: 6.249.028,00 EUR
Prihvatljivi korisnici: Organizacije proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača
Izvor:  https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-iv-1-planovi-proizvodnje-i-stavljanja-na-trziste/

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2019. godine
Rok za podnošenje zahtjeva: do 15.10.2019
Raspoloživa sredstva: 3.000.000,00 EUR
Izvor:  https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-9-privremeni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti-pridnenim-povlacnim-mrezama-kocama-za-rujan-listopad-2019-godine/

 PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_38_785.html

Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_50_976.html

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1729.html

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1706.html

ODLUKE

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_42_866.html

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_50_978.html