Srijeda , 7 prosinac 2022

Natječaji

 

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“
Rok za podnošenje zahtjeva: jednom godišnje temeljem ovog Pravilnika u razdoblju od 1. svibnja do 1. kolovoza
Raspoloživa sredstva: 11.333.333,00 EUR
Izvor:  https://euribarstvo.hr/novosti/objavljen-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-13-osiguranje-akvakulturnih-stokova/

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Rok za podnošenje zahtjeva: Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika u roku šest mjeseci od odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište koji je predmet potpore
Raspoloživa sredstva: 6.249.028,00 EUR
Prihvatljivi korisnici: Organizacije proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača
Izvor:  https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-iv-1-planovi-proizvodnje-i-stavljanja-na-trziste/

Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.11.2019
Raspoloživa sredstva: 69.713.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima, privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom zakonu
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-strateski-poziv/

Javni natječaj za sufinanciranje obnove tradicijskih brodica u sklopu EU projekta Arca Adriatica
Rok za podnošenje zahtjeva: 09.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 110.000,00 HRK
Iznos potpore: do 55.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: udruge koje se bave očuvanjem i revitalizacijom pomorske baštine i koje u svom vlasništvu ili na raspolaganju imaju tradicijsku brodicu karakterističnu za područje Općine Tkon
Izvor: https://www.tkon.hr/dokumenti/natjecaji-i-potpore

 PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_38_785.html

Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_50_976.html

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1729.html

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1706.html

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta«
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_86_1747.html

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_101_2037.html

ODLUKE

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_42_866.html

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_50_978.html