Petak , 22 Ožujak 2019

Natječaji

ZADARSKA ŽUPANIJA

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu

Rok za podnošenje zahtjeva: 01.09.2017.
Iznos potpore: maksimalan iznos je do 20.000,00 kn po korisniku
Intenzitet potpore: do 50 % ukupnih dokumentiranih troškova
Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe iz ranga mikro poduzeća (manje od 10 zaposlenika, godišnji promet manji od 2.000.000,00 EUR) koje su ovlaštenici povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama te imaju prebivalište/sjedište na području Zadarske županije

IZVOR: https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. >>Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture<<

Rok za podnošenje zahtjeva: 01.11.2018.
Iznos potpore: maksimalan iznos je 7.500.000,00 kn po korisniku
Prihvatljivi korisnici: fizičke ili pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem

IZVOR: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_107_2086.html