Utorak , 21 Svibanj 2019

Natječaji

Mjera IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“
Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.07.2019
Raspoloživa sredstva: 12.000.000,00 EUR
Iznos potpore: do 7.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o ispunjenju kriterija
Prihvatljivi korisnici: fizičke ili pravne osobe u rangu mikro, mala i srednja poduzeća
Izvor:  https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-pravilnik-i-natjecaj-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-iv-4-prerada-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture/

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“
Rok za podnošenje zahtjeva: jednom godišnje temeljem ovog Pravilnika u razdoblju od 1. svibnja do 1. srpnja
Raspoloživa sredstva: 11.333.333,00 EUR
Izvor:  https://euribarstvo.hr/novosti/objavljen-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-13-osiguranje-akvakulturnih-stokova/

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Rok za podnošenje zahtjeva: Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište koji je predmet potpore
Raspoloživa sredstva: 6.249.028,00 EUR
Prihvatljivi korisnici: Organizacije proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača
Izvor:  https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-iv-1-planovi-proizvodnje-i-stavljanja-na-trziste/

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2019
Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 1. svibnja 2019. godine u 00:00 sati do 30. svibnja 2019. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske

Mjera I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«
Rok za podnošenje zahtjeva: do 14.08.2019.
Raspoloživa sredstva: 2.000.000,00 EUR
Iznos potpore: do 50.000,00 EUR
Intenzitet potpore: 30 % ukupnih prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: vlasnici ribarskih plovila
Izvor:  https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-21-energetska-ucinkovitost-i-ublazavanje-klimatskih-promjena-zamjena-motora/

 PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_38_785.html