Srijeda , 8 Prosinac 2021

Author Archives: Flag Lostura

Nova ažurirana tablica korisnika povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu o kvotama za 2021. godinu

VBJH8765

Obavještavaju se zainteresirani da je izrađena nova ažurirana tablica kvota i plovila koja mogu koristiti povrat trošarina plaćenih za bezolovni motorni benzin za namjene u ribarstvu tijekom 2021. godine. Crvenom bojom u tablici su označeni novi korisnici, a možete je pregledati ovdje. Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5190 Read More »

Prilagodba mjera upravljanja za crveni koralj

QJMI4832

Obavještavamo sve vlasnike plovila autoriziranih za sakupljanje crvenog koralja da je u Narodnim novinama broj 72/21 od 29. lipnja 2021. godine objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem kojim se iznimno u ovoj godini dozvoljava sakupljanje koralja u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine. Ova će se odredba provesti iznimno u 2021. godini, odnosno ... Read More »

OBAVIJEST – Produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu – mjere za inovacije u ribolovu i akvakulturi iz 2018. i mjera za partnerstva između znanstvenika i ribara

objava obavijest

Obavještavaju se zainteresirani da su u „Narodnim novinama“ broj 65/21 objavljene izmjene Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“ (ribolov) i mjere II.1 „Inovacije“ (akvakultura) iz 2018. godine, te mjere 1.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ iz 2019. godine. Predmetnim izmjenama produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu i to: za mjeru I.1. „Inovacije“ (ribolov)  umjesto 1. srpnja 2021. godine, novi ... Read More »

Zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Obavještavamo sve zainteresirane da je radi zaštite nedorasle grdobine i oslića u petak, 11. lipnja u Narodnim novinama br 65/21 objavljena Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu. Ova Naredba se donosi na razdoblje od 12. lipnja, u 00:00 sati do 12. srpnja 2021 u 24:00 sata. Po isteku važenja ove Naredbe ... Read More »

Procjena dosadašnjeg rada FLAG-a LOSTURA

Pencil and questionnaire. 3d

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LOSTURA trenutno se nalazi u fazi evaluacije Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020., a kako bi istu izradili što kvalitetnije potrebno nam je da ispunite kratki anketni upitnik. Anketni upitnik se nalazi na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/114GxF_N38fhBcnKCJ-e-St8QIqd2LqdEi00iI2KEjjM/edit   Za sva pitanja možete nam se obratiti na e-mail: lagur.lostura@gmail.com ili na telefonski broj 023/384-549 Read More »

Upitnik za korisnike Mjera FLAG LOSTURA

thumb_4245_19612_anketiranjeb

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LOSTURA se trenutno nalazi u fazi izrade dokumenta “Evaluacija Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a LOSTURA 2014.-2020.”, a kako bi isti izradili što kvalitetnije potrebno nam je da ispunite kratki anketni upitnik.  Anketni upitnik se nalazi na poveznici : https://docs.google.com/forms/d/1BUD3emllsZhIVRbE4bQK-lhpxEFV5nPr-xDYnOex7RY/edit   Za sva pitanja možete nam se obratiti na e-mail: lagur.lostura@gmail.com ili na telefonski broj 023/384-549   Read More »

Za 2021. godinu ukinuta naknada za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna

iag

Ministarstvo poljoprivrede, uzimajući u obzir poremećaje na tržištu uzrokovane pandemijom COVID-19, objavilo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (Narodne novine br. 57/2021) kojim se propisuje iznimka za oslobađanje plaćanja naknade za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna za 2021. godinu.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_57_1122.html Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5186 Read More »

Lovostaj jegulje

objava obavijest

U Narodnim novinama br. 57/2021 objavljen je Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla). Sukladno predmetnom propisu, u 2021. godini lovostaj je na snazi u razdoblju od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. kolovoza u 24:00 sata i primjenjuje se na sve ribolovne alate i oblike ribolova.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_57_1120.html Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5185 Read More »

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 3.1. Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom

objava obavijest

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.3.1. “Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom”, nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 24. svibnja 2021. godine objavljuju se rezultati odabira projekata. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 11. svibnja 2021. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih ... Read More »

Istraživanje o potrošnji proizvoda ribarstva i akvakulture u 2018. i 2019. godini

min

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, provelo je istraživanje o potrošnji proizvoda ribarstva i akvakulture u 2018. i 2019. godini. Prilikom istraživanja korišteni su svi dostupni podaci o proizvedenim (iskrcanim, ulovljenim i uzgojenim), prerađenim te proizvodima iz vanjskotrgovinske razmjene i to onima koji su namijenjeni ljudskoj potrošnji. Rezultati su prikazani po robnim skupinama proizvoda u ekvivalentu žive mase kako bi bili usporedivi, ... Read More »