Ponedjeljak , 23 svibanj 2022

Author Archives: Flag Lostura

OBAVIJEST! Produktivna ulaganja u akvakulturu iz 2020. – produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu

Obavještavaju se zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ broj 54/22 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ iz 2020. godine. Predmetnom izmjenom produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu te je umjesto 1. srpnja 2022. godine novi krajnji rok 1. svibnja 2023. godine. Izmjena Natječaja može se pronaći ovdje. Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-produktivna-ulaganja-u-akvakulturu-iz-2020-produljenje-krajnjeg-roka-za-dostavu-zahtjeva-za-isplatu/ Read More »

OBAVIJEST! – Produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu – mjere za inovacije u ribolovu i akvakulturi iz 2018.

Obavještavaju se zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ broj 52/22 objavljena izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“ (ribolov) i  mjere II.1. „Inovacije“ (akvakultura) iz 2018 godine. Predmetnim izmjenama produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu i to: za mjeru I.1. „Inovacije“ (ribolov)  umjesto 1. svibnja 2022. godine, novi krajnji rok je 31. prosinca 2022. godine za mjeru II.1. „Inovacije“ ... Read More »

VAŽNA OBAVIJEST! – PRIVREMENA OBUSTAVA – PLIVARIČARSKI RIBOLOV SVIBANJ 2022.

Obavještavaju se zainteresirani da je Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, broj 23/22) u razdoblju od 1. svibnja 2022. godine u 00:00 sati do 30. svibnja 2022. godine u 24:00 sata proglašena privremena obustava okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi ... Read More »

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 46/22 od 15. travnja 2022. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_585.html. Predmetni propis donosi raspodjelu kvote na segmente ribolova te popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna plutajućim parangalom, kao i popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna odmetom/panulom. ... Read More »

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA za dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu, akvakulturu i preradu za 2020. godinu do 1. svibnja 2022.

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/2020), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture. Molimo ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov, nositelje dozvola za akvakulturu te subjekte u preradi proizvoda ... Read More »

Dodjela državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu COVID-19

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“ broj 40/22 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19. Potpora se dodjeljuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture. Zahtjevi za potporu i ... Read More »

OBAVIJEST – PRIVREMENA OBUSTAVA COVID-19 ZA KOĆARSKI RIBOLOV TRAVANJ 2022.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je ministrica poljoprivrede donijela Odluku o proglašenju privremene obustave ribolovnih aktivnosti radi epidemije COVID-19 pridnenim povlačnim mrežama – koćama za travanj 2022. godine. Odluka se može pronaći na sljedećoj poveznici: Odluka Ovom Odlukom proglašava se neobvezna privremena obustava ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama radi epidemije bolesti COVID-19 u trajanju od 30 dana u razdoblju od 1. ... Read More »

Natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune

Objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 34/22 – oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini. Rok za podnošenje ponuda je do 30. ... Read More »

Objavljen je novi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 23/22 od 25. veljače 2022. godine objavljen novi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je stupio na snagu 26. veljače 2022 godine čime je prestao važiti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom ... Read More »

Obavijest korisnicima povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu o kvotama za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede izvršilo je obračun kvota za 2022. godinu koje mogu koristiti ovlaštenici povlastica čija plovila koriste bezolovni motorni benzin. Popis plovila (CFR broj) i kvote možete pogledati ovdje. Tablica će biti ažurirana u slučaju promjena nastalih korekcijom ili promjenom kvote kako je propisano Pravilnikom o primjeni Zakona o trošarinama (NN 1/19 i 80/2020). Kao i do sada, Zahtjev za povrat trošarine podnosi ... Read More »