Novosti

Izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«

Klasa: 324-01/15-01/3203

Urbroj: 525-13/1081-17-22 od 13. VII. 2017.    (250)

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti» (Narodne novine broj 118/2016 i 123/2016), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

1. U Natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (Narodne novine broj 122/2016), u točki 5. podtočki 5. riječi: »1. rujna« zamjenjuju se riječima: »1. prosinca«.

2. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neiz­mijenjen.

Ministarstvo poljoprivrede

IZVOR: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8223448.html

Back to top button