Subota , 6 Ožujak 2021

Novosti

OBAVIJEST – OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE ZA ULAGANJA U PRERADU PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

iag

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“, broj 20/21 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”. Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu te modernizaciju postojećih. Korisnici potpore su subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva ... Read More »

OBAVIJEST – Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – produljen krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu za natječaj iz 2019. godine

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Obavještavaju se zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ broj 16/21 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 18/19 i 94/20). Predmetnom izmjenom produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu u okviru Natječaja iz 2019. godine te je umjesto 1. ožujka 2021. godine novi krajnji rok 1. srpnja 2021. godine. Izmjene Natječaja mogu ... Read More »

Objavljen novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

timthumb

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” („Narodne novine“, broj 14/21) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu te modernizaciju postojećih. ... Read More »

OBAVIJEST – Mjere za inovacije u ribolovu i akvakulturi – produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu

iag

Obavještavaju se zainteresirani da su u „Narodnim novinama“ broj 8/21 objavljene izmjene Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“ („Narodne novine“, 94/18 i 9/20) i mjere II.1 „Inovacije“  („Narodne novine“, 94/18 i 9/20). Predmetnim izmjenama produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu u okviru ovih mjera, i to: za mjeru I.1. „Inovacije“ (ribolov) umjesto 1. ožujka 2021. godine, novi krajnji ... Read More »

OBAVIJEST – Produktivna ulaganja u akvakulturu – produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu u okviru natječaja iz 2018. godine

min

Obavještavaju se zainteresirani da je u „Narodnim novinama“ broj 8/21 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 94/18, 9/20 i 75/20). Predmetnom izmjenom produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu za Natječaj iz 2018. godine te je umjesto 1. ožujka 2021. godine novi krajnji rok 1. srpanj 2021. godine. Izmjena Natječaja može se ... Read More »

Obavijest: regulacija ribolova plivaricom srdelarom

objava obavijest

Sukladno važećim odredbama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom podsjećamo da je na snazi sljedeća regulacija ribolova: do 15. veljače u 24:00 na snazi je razdoblje privremene obustave ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u razdoblju od 16. veljače u 12:00 sati do kraja veljače na snazi je ograničenje ukupnog ulova svih ... Read More »