Srijeda , 30 studeni 2022

Novosti

Objavljen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 123/22 od 21. listopada 2022. godine objavljen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Predmetnim pravilnikom se ukupni ulov svih vrsta ograničava na 120 tona po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za razdoblje koje je ... Read More »

Dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/2020), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture. Društveno-gospodarski podaci za 2021. godinu prikupljaju se putem obrasca EKOP – Obrazac za dostavu društveno-gospodarskih podataka za 2021. godinu. Ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na ... Read More »

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Prijedlogom pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom predlaže se povećanje ukupnog mjesečnog ulova po plovilu tijekom mjeseca listopada za dodatnih 20 tona. Savjetovanje je otvoreno do: 17.10.2022. godine Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21956 Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21956 Read More »

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Prijedlogom pravilnika o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) predlaže se preraspodjela neiskorištenog dijela plivaričarske kvote nakon završetka ribolovne sezone na način da se ukupno 30t preraspodijeli na udičarski segment, a 10.65t na prilov. Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2022. godine. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21815 Izvor: ... Read More »

VAŽNA OBAVIJEST! PRIVREMENA OBUSTAVA – KOĆARSKI RIBOLOV RUJAN/LISTOPAD 2022.

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 15. rujna 2022. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2022. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja: –  dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu ... Read More »

OBAVIJEST: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem. U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21, 72/21 i 53/22) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi: Članak 1.a (1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, ... Read More »