Leader pristup

LEADER (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) je kratica koja označava “vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.” Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike.

PRISTUP LEADER-a

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata – načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

  • Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
  • Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
  • Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva – usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
  • Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
  • Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
  • Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
  • Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Iskustvo u provedbi LEADER pristupa

Djelatnici FLAG-a raspolažu s velikim iskustvom u izradi i provedbi projekata iz nacionalnih i EU izvora, s obzirom da je voditelj FLAG-a ujedno i dugogodišnji voditelj LAG-a “Laura” najuspješnijeg LAG-a u Hrvatskoj. Kroz IPARD program i mjeru 202 LEADER LAG je između ostaloga educirano ukupno 300 osoba. Također, LAG je izdao i 4 pisma preporuke, na temelju kojih su u mjeri 103 IPARD programa odobrena sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 11,5 milijuna kuna. 2015. godine LAG “Lauri” su odobrena sredstva za izradu Lokalne razvojne strategije 2014-2020 za svoj prostor obuhvata u ukupnom iznosu od 371.846,30 kn. Strateški dokument je izrađen i usvojen od strane Skupštine, a u procesu izrade bili su uključeni dionici iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora putem održavanja sastanaka i radionica (u proces izrade kroz sastanke i radionice ukupno je informirano 160 osoba). Čime se osigurala uključenost lokalnih dionika u planiranje razvoja područja LAG-a.

Back to top button