Srijeda , 30 studeni 2022
Leader pristup

Leader pristup

LEADER (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) je kratica koja označava “vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.” Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike.

PRISTUP LEADER-a

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata – načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

  • Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
  • Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
  • Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva – usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
  • Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
  • Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
  • Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
  • Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Iskustvo u provedbi LEADER pristupa

Djelatnici FLAG-a raspolažu s velikim iskustvom u izradi i provedbi projekata iz nacionalnih i EU izvora, s obzirom da je voditelj FLAG-a ujedno i dugogodišnji voditelj LAG-a “Laura” najuspješnijeg LAG-a u Hrvatskoj. Kroz IPARD program i mjeru 202 LEADER LAG je između ostaloga educirano ukupno 300 osoba. Također, LAG je izdao i 4 pisma preporuke, na temelju kojih su u mjeri 103 IPARD programa odobrena sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 11,5 milijuna kuna. 2015. godine LAG “Lauri” su odobrena sredstva za izradu Lokalne razvojne strategije 2014-2020 za svoj prostor obuhvata u ukupnom iznosu od 371.846,30 kn. Strateški dokument je izrađen i usvojen od strane Skupštine, a u procesu izrade bili su uključeni dionici iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora putem održavanja sastanaka i radionica (u proces izrade kroz sastanke i radionice ukupno je informirano 160 osoba). Čime se osigurala uključenost lokalnih dionika u planiranje razvoja područja LAG-a.