Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“
Rok za podnošenje zahtjeva: jednom godišnje temeljem ovog Pravilnika u razdoblju od 1. svibnja do 1. kolovoza
Raspoloživa sredstva: 11.333.333,00 EUR
Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/objavljen-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-13-osiguranje-akvakulturnih-stokova/


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Rok za podnošenje zahtjeva: Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika u roku šest mjeseci od odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište koji je predmet potpore
Raspoloživa sredstva: 6.249.028,00 EUR
Prihvatljivi korisnici: Organizacije proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača
Izvor: https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-iv-1-planovi-proizvodnje-i-stavljanja-na-trziste/


Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.11.2019
Raspoloživa sredstva: 69.713.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima, privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom zakonu
Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-strateski-poziv/


Javni natječaj za sufinanciranje obnove tradicijskih brodica u sklopu EU projekta Arca Adriatica
Rok za podnošenje zahtjeva: 09.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 110.000,00 HRK
Iznos potpore: do 55.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: udruge koje se bave očuvanjem i revitalizacijom pomorske baštine i koje u svom vlasništvu ili na raspolaganju imaju tradicijsku brodicu karakterističnu za područje Općine Tkon
Izvor: https://www.tkon.hr/natjecaji-i-potpore

Back to top button