2. FLAG natječaj mjera 1.2

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“ broj 27/2019) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 19. prosinca 2019. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 1.2. Potrošnja ribe u vrtićima verzija 1.0.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.2. iznosi 87.606,98 EUR u protuvrijednosti u kunama. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 1.347,80 EUR dok najviši iznos potpore po projektu iznosi 29.202,33 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet potpore iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja (dječji vrtići) sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru.

Kako bi operacija bila prihvatljiva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) Aktivnosti odnosno projekt se mora provoditi na području obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a „Lostura“

b) Ulaganje temeljem prihvatljivih aktivnosti rezultira povećanjem broja radnih mjesta i/ili očuvanjem postojećih radnih mjesta

c) Prihvatljive aktivnosti odnosno projekti ne smiju biti financirane drugim javnim izdacima. Iznimno, u slučaju kada se aktivnost ili projekt u okviru LRSR uz potporu na temelju ovog FLAG-natječaja financira i drugim javnim izdacima, ukupni intenzitet potpore ne smije biti veći od intenziteta potpore utvrđenoga za taj projekt/operaciju sukladno točki 8. ovoga Natječaja i člancima 8. i 22. Pravilnika o provedbi LRSR.

Potencijalni prijavitelji mogu postaviti pitanja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave na e-poštu lagur.lostura@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAGUR-a „Lostura“: www.flag-lostura.hr

Stručna služba LAGUR-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

09.01.2020. godine u Biogradu na Moru u prostorijama LAGUR-a Lostura (Šetalište kneza Branimira 32) s početkom u 11:00 sati

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 1.2. traje od 13. siječnja 2020. godine do 13. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

PRILOZI:


OBAVIJEST O IZMJENI ADRESE SJEDIŠTA FLAG-A LOSTURA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Lostura“ 05. veljače 2021. godine godine objavljuje IZMJENU ADRESE SJEDIŠTA.

Ovim putem Vas obavještavamo o promjeni adrese sjedišta FLAG-a Lostura s lokacije Šetalište kneza Branimira 32, 23210 Biograd na Moru, na novu lokaciju – Bukovačka ulica 23, 23210 Biograd na Moru.

Nastavno na prethodno u budućem razdoblju svu prethodno navedenu dokumentaciju  šaljete na novu adresu.

Back to top button