Javna nabava

Planovi nabave

Registri ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16 i 114/22) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br.101/17, 144/20 i 30/2023), Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, odabirom u rubrici Registri ugovora.

Sprječavanje sukoba interesa

Back to top button