Novosti

Prezentacija o potporama u ribarstvu

Poštovani,

Ovim putem Vas pozivamo na prezentaciju vezano za potpore u ribarstvu.

Prezentacija se odnosi na:

–        Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu („Narodne novine“, br. 84/2017)

–        Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Savjetodavna služba organizirati će predavanje vezano za podnošenje zahtjeva za dodjelu ovih potpora. Prezentacija će se održati  dana 13. rujna 2017. godine (srijeda) u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru s početkom u 10:00 sati.

Srdačan pozdrav!

Back to top button