Novosti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

718

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 105/17.) u članku 6. stavku 2. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

» – ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova bila pohranjena duže od dvije godine u razdoblju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka zbog potonuća plovila nakon 1. siječnja 2012. godine, pod uvjetom da je u trenutku potonuća plovilo imalo važeću ispravu o plovilu (za brodice dozvola za plovidbu brodice, a za brodove upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu) i zabilježenu ribolovnu aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom unutar kalendarske godine u kojoj se dogodilo potonuće, te je po preuzimanju povlastice iz pohrane do isteka Odobrenja nastavljena ribolovna aktivnost okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, Odobrenje se može izdati bez obzira na broj ostvarenih ribolovnih dana. Potonuće plovila se dokazuje Prijavom pomorske nezgode broda izdane od nadležnog ministarstva.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/44
Urbroj: 525-13/1282-18-3
Zagreb, 16. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Back to top button