Novosti

IZMJENA NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

Klasa: 324-01/16-01/277

Urbroj: 525-13/1081-18-18 od 6. VI. 2018.    (205)

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine broj 39/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« (Narodne novine broj 49/2017, 55/2017 i 89/2017), u točki 7. podtočki 4. riječi: »1. kolovoza« zamjenjuju se riječima: »30. studenoga«.

2. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8251984.html

Ministarstvo poljoprivrede

Back to top button