Novosti

Izmjena natječaja u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

Klasa: 324-01/15-01/2414

Urbroj: 525-13/1081-18-32 od 26. IX. 2018.    (303)

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine broj 77/2018), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.

1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (Narodne novine broj 82/2018), u točki 6. podtočki 5. riječi: »15. listopada« zamjenjuju se riječima: »15. studenoga«.

2. U točki 7. podtočki 3. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

3. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8259197.html

Back to top button