Novosti

Usvojen temeljni međunarodni akt za upravljanje stokom plavoperajne tune – Hrvatskoj produžena sezona za tunolovce do 15. srpnja

Nakon osam dana intenzivnog rada i iscrpljujućih pregovora više od 700 delegata iz ukupno 45 zemlja, u samoj završnici posljednjeg dana 21. posebnog sastanka ICCAT Komisije koji se održavao u Dubrovniku od 12. do 19. studenog, konsenzusom je donijeta odluka o usvajanju Preporuke o planu upravljanja za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Mediteranu.

Iako je znanstvena zajednica i ove godine potvrdila da je stok oporavljen te odobrila nastavak povećanja ulova, usvajanje Preporuke nije bio lak zadatak. Naime, bez obzira na izuzetno opsežne mjere upravljanja te  stroge mjere praćenja, kontrole i nadzora, činjenica da je stok nakon punih 12 godina primjene Plana oporavka uistinu oporavljen, nije sama po sebi podrazumijevala značajniju liberalizaciju sustava upravljanja i kontrole. Ipak, ova Preporuka, kao temeljni međunarodni akt za upravljanje stokom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Mediteranu, sadrži odredbe koje omogućavaju dodatni razvoj ribolova i uzgoja.

Preporuka na poseban način prepoznaje specifičnosti ribolova i uzgoja tune u Jadranu te time još snažnije pozicionira hrvatsko ribarstvo na međunarodnoj razini. Zahvaljujući naporima hrvatske delegacije i značajnom doprinosu odgovornih znanstvenika, Jadran je prepoznat u najvažnijim odredbama Preporuke kao područje za koje vrijede posebna pravila.

Dosadašnja iznimka u pogledu minimalne veličine plavoperajne tune od 8 kilograma, koja se lovi u Jadranu za potrebe uzgoja, dopunjena je novom odredbom koja omogućava 7% tolerancije za manju ribu, što znaci da, u odnosu na ukupnu količinu ulovljenu za potrebe uzgoja, do 7% ribe smije biti manje od 8 kg, ali nikako manje od 6.4 kg.

Kao najvažniji dio svakako treba izdvojiti produženje ribolovne sezone za plivaričare tunolovce u Jadranui to do 15. srpnja za potrebe uzgoja. Ova iznimka će omogućiti sigurno iskorištavanje rastuće kvote i smanjiti potencijalno negativan utjecaj loših vremenskih uvjeta na uspjeh sezone. Osim toga, omogućeno je i daljnje povećanje kapaciteta flote za 20% tijekom narednog dvogodišnjeg razdoblja (2019.-2020.) te su prepoznati i napori uloženi u znanstvena istraživanja usmjerena na unaprjeđenje utvrđivanja indeksa prirasta juvenilne ribe koja se uzgaja u Jadranu. Obzirom da sektor uzgoja tune počiva na ulovu juvenilne ribe i njenom uzgoju kroz 18-20, odnosno 30-36 mjeseci, nužno je bilo dodatno osnažiti kontrolne mehanizme tijekom ovog dugog uzgojnog ciklusa, jedinstvenog na Mediteranu, a sve kako bi se dodatno unaprijedila sljedivost. Usvojena Preporuka predstavlja izbalansiran prijelazni paket kojeg je potrebno dodatno postupno nadograđivati kako bi se što je moguće više onemogućile, odnosno potpuno iskorijenile ilegalne prakse.

„Hrvatska prednjači u odgovornom gospodarenju morskim resursima. Naš sustav praćenja, kontrole i nadzora je na visokoj razini te ćemo i dalje odgovorno raditi na dugoročno održivom ribarstvu.

– izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te naglasio

Ponosni smo što je nakon 12 godina primjene Plana oporavka, na istome mjestu, u Dubrovniku, donesen novi paket mjera kojim se priznaje oporavak stoka i koji postavlja siguran temelj za dugoročnu stabilnost ribolova i uzgoja plavoperajne tune.

Izvor: http://www.mps.hr/hr/novosti/usvojen-temeljni-medunarodni-akt-za-upravljanje-stokom-plavoperjane-tune-hrvatskoj-produzena-sezona-za-tunolovce-do-15-srpnja

Back to top button