Novosti

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 16. siječnja 2019. godine, a traje do 14. veljače 2019. godine.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati do 14. veljače 2019. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

MJERA I.9. PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI

OBRASCI

 

Preuzeto: https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-9-privremeni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti-okruzujucim-mrezama-plivaricama-srdelarama-za-sijecanj-veljacu-2019-godin/

Back to top button