Novosti

Odgađa se objava Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca za 16. prosinaca 2019.

Objava i stupanje na snagu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca odgađa se za 16. prosinaca 2019. iz razloga kako bi se omogućilo korisnicima ribarnica i odobrenih objekata da se na vrijeme registriraju prema novom Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom koji bi uskoro trebao stupiti na snagu. Sve potrebne informacije vezane uz registraciju i odobravanje subjekata u poslovanju s hranom (registracija ribarnica i odobrenih objekata) zainteresirani mogu uputiti na mail adresu vetrinarstvo@mps.hr.

Prodajni listovi do tog datuma i dalje se popunjavaju na staroj adresi https://www.ribarstvo.hr/prvokupci , u aplikaciji Prvokupci ribe, a evidencija vaganja do tad se ne ispunjava.

 

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5102

Back to top button