Novosti

Važne informacije o registraciji ribarnica!

Obavještavamo zainteresirane prvokupce ribe da je sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, objavljenom u Narodnim novinama broj 123/2019
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_123_2434.html  potrebno izvršiti registraciju klupe/štanda unutar postojećeg objekta slanjem Zahtjeva za registraciju koji se može preuzeti ovdje. Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donese rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata s registracijskim brojem ribarnice, moguće je pokrenuti postupak registracije prvog kupca proizvoda ribarstva u sustavu prve prodaje na PGR-u. 
 
Dokumentacija se šalje na adresu:
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
Planinska 2a
10000  ZAGREB

 

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5107

Back to top button