Novosti

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA PRIVREMENU OBUSTAVU – COVID-19

Obavještavaju se zainteresirani korisnici koji su sudjeluju u privremenim obustavama koćarskog i plivaričarskog ribolova radi COVID-19 da su u „Narodnim novinama „ broj 47/20 objavljeni

  • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama
  • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Na temelju navedenih pravilnika korisnici koji sudjeluju u privremenoj obustavi trebaju podnijeti Zahtjev za potporu, neovisno o prethodno dostavljenoj obavijesti o sudjelovanju.

Zahtjevi za potporu i popratna dokumentacija se podnose najkasnije do završetka privremene obustave odnosno

  • za koćarski ribolov do 16. svibnja 2020. godine
  • za plivaričarski ribolov do 1. svibnja 2020. godine

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti COVID-19 – plivaričarski/koćarski ribolov (navesti segment u okviru kojega se podnosi zahtjev) – NE OTVARATI“.

Pravilnik, obrazac Zahtjeva i popis obavezne dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Upravljačkog tijela:

  • za plivaričarski ribolov Zahtjev i dokumentacija mogu se pronaći ovdje
  • za koćarski ribolov Zahtjev i dokumentacija mogu se pronaći ovdje

Podsjećamo da ribarsko plovilo tijekom razdoblje privremene obustave ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/novo-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-privremenu-obustavu-covid-19/

Back to top button