Novosti

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 1.2. “Poticanje potrošnje ribe u vrtićima”

Sukladno točki 18. stavka 3. LAGUR natječaja M.1.2. “Poticanje potrošnje ribe u vrtićima”, nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 21. srpnja 2020. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 15. lipnja 2020. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 2. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 1.2. „Poticanje potrošnje ribe u vrtićima“.

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 3 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati na niže navedenoj poveznici.

M.1.2. Objava rezultata odabira

Back to top button