Novosti

NOVI Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. “Produktivna ulaganja u akvakulturu”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, (Narodne novine, 77/20, 89/20).

Predmet potpore su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.
Potporu kao korisnici mogu ostvariti nositelji dozvole za akvakulturu, za ulaganja u povećanje u proizvodnji i osuvremenjivanje postojećih uzgojnih kapaciteta, a prihvatljiva mogu biti i ulaganja koja se provode u svrhu uspostave novih uzgajališta.

Među ostalim, ulaganja koja se mogu sufinancirati u okviru ovoga natječaja obuhvaćaju produktivna ulaganja u akvakulturu, diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi unaprjeđenje, kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda akvakulture, poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi te poboljšanje i osuvremenjivanje povezano sa zdravljem i dobrobiti životinja, smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa, uključujući ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka na potrošnju i kvalitetu vode, povećavaju energetsku učinkovitost te potiču diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti.

Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je od 1. kolovoza 2020. godine  do 1. studenoga 2020. godine.
Pravilnik, natječaj te pripadajući prilozi i obrasci mogu se pronaći na :  https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-2-ii-3-ii-4-produktivna-ulaganja-u-akvakulturu/

Izvor: https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-2-ii-3-ii-4-produktivna-ulaganja-u-akvakulturu/

 

 

 

Back to top button