Novosti

VAŽNA OBAVIJEST! PRIVREMENA OBUSTAVA COVID-19 – STUDENI/PROSINAC 2020.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da će u studenome/prosincu 2020. godine biti proglašena plaćena privremena obustava plivaričarskog i koćarskog ribolova radi pandemije COVID-19, i to:

  • pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 20. studenoga 2020. godine u 00:00 do 31. prosinca 2020. godine u  24:00 00:00
  • okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. godine u  24:00 00:00 

Navedene privremene obustave ribolova provodit će se na čitavom moru Republike Hrvatske, no nisu obvezne za sve ribare u segmentu ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom odnosno okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Točnije, oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u Uredbi, a to su: plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov odnosno plivaričarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenoj obustavi, ne moraju i mogu slobodno obavljati i dalje ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Slijedom navedenoga, a u svrhu obavljanja kontrole na terenu, molimo zainteresirane korisnike koji žele sudjelovati u privremenoj obustavi dostave obavijest putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr da će sudjelovati u privremenoj obustavi sa naznakom segmenta ribolova (plivarice ili koće) i to u slijedećim rokovima:

  • pridnene povlačne mreže – koće: obavijest je potrebno poslati do 20. studenoga
  • okružujuće mreže plivarice – srdelare: obavijest je potrebno poslati do 1. prosinca

Napominjemo da upućivanje gore navedene obavijesti o sudjelovanju u privremenoj obustavi ne podrazumijeva podnošenje Zahtjeva za potporu, već će isti biti potrebno podnijeti putem pošte, na propisanom obrascu koji će biti dostupan na internet stranicama www.euribarstvo.hr, i to najkasnije do završetka obustave (do 31. prosinca  2020. godine)

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom razdoblje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-privremena-obustava-covid-19-studeni-prosinac-2020/

Back to top button