Novosti

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 1.1. “Skraćivanje lanaca opskrbe”

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.1.1. “Skraćivanje lanaca opskrbe”, nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 15. ožujka 2021. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 3. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe“.

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 3 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati na niže navedenoj poveznici.

Mjera 1.1. Objava rezultata odabira

 

Back to top button