Novosti

Objavljena Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja

Nakon objave Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem u Narodnim novinama broj 30/21 kojim se, između ostaloga, posebno razrađuju odredbe vezane uz mjere upravljanja crvenim koraljem, a slijedom odredbi Preporuke GFCM/43/2019/4 zabranjeno je sakupljanje crvenog koralja bez valjanog Odobrenja. Pravilnikom su propisani i uvjeti i način izdavanja Odobrenja za sakupljanje koralja u gospodarskom ribolovu na moru, kriteriji za izdavanje Odobrenja, sadržaj obrasca Odobrenja, uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje te sadržaj i način vođenja registra Odobrenja.
Sukladno Pravilniku, Ministarstvo je temeljem kriterija propisanih Pravilnikom donijelo Odluku o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine kojom se popisno navode plovila koja udovoljavaju propisanim kriterijima i koja se autoriziraju za sakupljanje koralja s pojedinačnim kvotama po plovilu za 2021. i 2022. godinu, do 30. lipnja 2022. godine. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 32/21 od 31. ožujka 2021. godine, a može se pronaći na ovoj poveznici.
Vlasnicima plovila iz Odluke Ministarstvo će izdati obrazac Odobrenja s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine koji uvijek treba biti na plovilu.
Ovim putem podsjećamo da su sva plovila autorizirana za sakupljanje crvenog koralja obvezna ispunjavati podatke o ulovu putem aplikacije m-očevidnik.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5165

Back to top button