Novosti

Državna potpora za štete na uzgajalištima dagnji

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji („Narodne novine“, broj 36/21).

Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava uzgajivačima dagnji za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis) 
 
Prihvatljivi korisnici za dodjelu ove državne potpore su nositelji važeće dozvole za akvakulturu u kojoj je navedena vrsta dagnja, koji udovoljavaju uvjetima propisanima Pravilnikom.
 
Zahtjev za potporu se podnosi jednom godišnje, do 1. travnja (zaključno u 2025. godini).
 
Iznimno, u 2021. godini rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 1. lipnja 2021. godine.
 
Zahtjevi za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:
 
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
 
„Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – štete na uzgajalištima dagnji – NE OTVARATI“.

Pravilnik, Zahtjev za potporu i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5181

Back to top button