Novosti

Lovostaj jegulje

U Narodnim novinama br. 57/2021 objavljen je Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla). Sukladno predmetnom propisu, u 2021. godini lovostaj je na snazi u razdoblju od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. kolovoza u 24:00 sata i primjenjuje se na sve ribolovne alate i oblike ribolova.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_57_1120.html

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5185

Back to top button