Novosti

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 3.1. Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.3.1. “Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom”, nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 24. svibnja 2021. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 11. svibnja 2021. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 4. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 3.1. „Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom“.

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 2 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati na niže navedenoj poveznici.

Mjera 3.1. Objava rezultata odabira

Back to top button