Novosti

Novi autorizacijski ciklus za ribolov malim plivaricama

U Narodnim novinama broj 110/2021 od 13. listopada 2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom.

Izmjenom propisa pokreće se novi autorizacijski ciklus za ribolov malim plivaricama, isključivo u područjima na udaljenosti većoj od 300 m od obale ili na dubini većoj od 50m ukoliko se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale.

Svi zainteresirani vlasnici plovila koji posjeduju važeće Odobrenje za gospodarski ribolov malim plivaricama s rokom važenja do 26. listopada 2021. godine udovoljavaju uvjetu za izdavanje novog Odobrenja. Za nastavak ribolova dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje novog Odobrenja nadležnoj Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva. Vlasnici plovila koji podnesu zahtjev do 20. listopada 2021. godine imaju pravo nastaviti obavljati ribolov u kontinuitetu, nakon 26. listopada, ali isključivo u područjima na udaljenosti većoj od 300m od obale. Vlasnicima plovila koji podnesu zahtjev nakon 20. listopada 2021., od dana isteka važećeg Odobrenja pa do izdavanja novog Odobrenja nije dozvoljeno obavljanje ribolova malim plivaricama.

Nova Odobrenja se izdaju za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2024. godine.

Još jednom napominjemo da je ribolov svim malim plivaricama nakon 26. listopada 2021. godine zabranjen u akvatoriju unutar 300 metara od obale ili unutar izobate od 50 m ako se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5200

Back to top button