Novosti

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 3.2. „RIBARSKE MANIFESTACIJE I AKTIVNO SUDJELOVANJE TURISTA U PRIPREMI HRANE“

Sukladno točki 18. stavka 3. LAGUR natječaja M.3.2.„Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane“ verzija 2.0. , nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 10. lipnja 2022. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 5. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 3.2. „Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane“ verzija 2.0..

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 projektne prijave, a nakon pozitivnih rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata donesene su Odluke o odabiru projekata za 3 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati na niže navedenoj poveznici.

Objava rezultata odabira M.3.2.v.2.0.

Back to top button