Novosti

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Na godišnjoj ICCAT skupštini održanoj u studenom 2022. godine donesena je nova ICCAT preporuka o uspostavi višegodišnjeg plana za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Mediteranu (Preporuka 22-08) , kojom se stavlja izvan snage Preporuka 21-08. Slijedom stupanja na snagu nove Preporuke potrebno je izmijeniti i dopuniti Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote. Osim toga uvode se promjene u odredbama koje se odnose na naknadu za dodijeljenu kvotu.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23623

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/e-savjetovanje/6035

Back to top button