Novosti

VAŽNA OBAVIJEST! – PRIVREMENA OBUSTAVA – PLIVARIČARSKI RIBOLOV SVIBANJ 2023.

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 1. svibnja 2023. godine u 00:00 sati do 30. svibnja 2023. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Neki od osnovnih uvjeta su da tijekom trajanja privremene obustave ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za plivaričarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2021. i 2022. godine, od čega najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova. Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore bit će propisani pravilnikom.

VAŽNO!!! Korisnici koji planiraju zatražiti potporu u okviru ove obustave nisu više u obvezi dostaviti prethodno e-mailom obavijest o interesu za sudjelovanje, kako je to bilo u prethodnim razdobljima u provedbi ove mjere, već su samo dužni podnijeti Zahtjev za potporu i to isključivo elektroničkim putem (nije moguće podnošenje zahtjeva u tiskanom obliku putem pošte). Zahtjev za potporu se podnosi počevši od 1. svibnja, a zaključno sa 30. svibnja 2023. godine.

Sustavu za elektroničku prijavu za privremenu obustavu je moguće pristupiti putem poveznicehttps://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA.

Prilikom pristupanja elektroničkom sustavu svi korisnici koji su tijekom siječnja i veljače 2023. godine već aktivirali svoj profil, za prijavu mogu koristiti svoje korisničko ime i lozinku. Ako korisnici nemaju prethodno aktiviran svoj profil, mogu se javiti na adresu elektronske pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili na brojeve telefona 01/ 6474 314 ili 01/ 6443 187, kako bi im se dodijelilo korisničko ime i privremena lozinka potrebni za pristup sustavu.

Upute za korištenje sustava možete pronaći ovdje.

Kako se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva.

Također, u slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji ili ako za vrijeme trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave.

NAPOMENA!!! Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na novu e-mail adresu: kontrolanaterenu@mps.hr.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-privremena-obustava-plivaricarski-ribolov-svibanj-2023/

Back to top button