Novosti

OBAVIJEST: Objavljen je Pravilnik o provedbi mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2023. godine

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Prioriteta 1. Europske unije »Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa« u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

Pravilnik je objavljen 19.06.2023. u Narodnim novinama (NN 66/2023).

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_66_1090.html

Back to top button