Novosti

Otvoreno savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Ovim dokumentom propisuje se provedba potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Prijedlogom Pravilnika se kao predmet potpore definiraju aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, a dodjeljuje se korisnicima registriranim za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.11.2023.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25615

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/e-savjetovanje/savjetovanje-s-javnoscu-za-prijedlog-pravilnika-o-provedbi-mjere-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture/6555

Back to top button