Novosti

OBAVIJEST! OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE I.7. „OTKUP RIBOLOVNIH PRAVA“

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u „Narodnim novinama“, broj 5/24, objavljen natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“.

Predmet ovoga natječaja je otkup prava obavljanja ribolova sukladno Pravilniku o provedbi mjere I.7. „Otkup ribolovnih prava“ („Narodne novine“ broj 146/23), a potpora se dodjeljuje vlasnicima ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za ribolov sljedećim ribolovnim alatima:

  • obalne mreže potegače tipa „migavica“ ili „girarica“, „oližnica“ i „šabakun“ za koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2023. godine
  • okružujuće mreže plivarice oližnica, ciplarica, igličara i palamidara za koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2024. godine
  • sjekirica za rezanje koralja temeljem Odobrenja za sakupljanje koralja s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine.

Zahtjev za potporu i propisana obvezna dokumentacija koju je korisnik dužan dostaviti podnosi se u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostavlja na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.7. Otkup ribolovnih prava – ne otvarati“

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru ovog natječaja je 45 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 26. veljače 2024. godine.

Natječaj i pripadajući obrasci mogu se pronaći ovdje.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-objavljen-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-7-otkup-ribolovnih-prava/

Back to top button