Novosti

Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”

U Narodnim novinama broj 27/2024 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”.

Predmet ovoga natječaja su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture u skladu s člankom 3. Pravilnik o provedbi mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” iz Narodnih novina broj 150/2023, od 15. prosinca 2023. godine.

Prihvatljivi korisnici mogu biti gospodarski subjekti u ribarstvu (fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu ili korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture) ili zajednički korisnici (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju).

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 1. ožujka 2022. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 670.000,00 eura.

Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 5. Pravilnika. Ovim putem ističemo neprihvatljive troškove:  troškovi kupnje službenih i specijaliziranih vozila te kupnje/izgradnje plovila, potrošni materijal, primarnu sirovinu i repromaterijal, osim ako su takvi troškovi sastavni dio nabavljene usluge te su obuhvaćeni ponudom odnosno tehničkom specifikacijom/troškovnikom za tu uslugu te nabavu opreme/uređaja/strojeva za pakiranje.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 90 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno 3. lipnja 2024. godine. Provedba potpore i predaja zahtjeva provodi se putem informacijskog sustava FISHNET.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8371942.html

Back to top button