Novosti

Objavljen je Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 39/24 – oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini – JAVNI NATJEČAJ – Ministarstvo poljoprivrede (nn.hr)
Ponude se zaprimaju u pisarnici Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, do 11. travnja 2024. godine u 12:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u utorak, 11. travnja 2024. godine u 12:30 sati na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dvorana na II. katu, u nazočnosti Povjerenstva, po redoslijedu zaprimanja ponuda.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
 
IZJAVE VLASNIKA PLOVILA
 
OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5321

Back to top button