Novosti

Ispravak rezultata Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2024. godini

Sukladno uvjetima i kriterijima propisanima Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 53/22.) i Javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2024. godini („Narodne novine“, br. 67/24. – oglasni dio), niže u tekstu prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang liste.

Tablica 1. Rang lista najpovoljnijih ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja

Redni broj Ponuditelj Iznos (EUR/kg)
1. Danon Vrlić 12,00
2. VELIKO PLAVETNILO d.o.o. 10,50
3. Mauro Lukšić 10,21
4. Kristian Temmer 9,12
5. Daniel Lukeš 9,05
6. Martin Einspieler 9,04
7. OHANA d.o.o. 8,65
8. Kristian Temmer 8,55
9. Makram Tarabay 8,40
10. Emanuel Kaluđerović 8,23
11. Valter Part 8,22
12. Luciano Scomersich 8,12
13. Matija Šikić 8,052
14. Bojan Cestar 8,01
15. BIG FISHING d.o.o. 8,00
16. Radovan Simić 8,00
17. Dalibor Ivančić 8,00
18. Mihovil Pavao Buljan 7,71
19. Dino Deronjić 7,58
20. TUNA.COM ribarski obrt, vl. Ivan Babić 7,50
21. AUTO HIT j.d.o.o. 7,42
22. Dilan Mileta 7,40
23. Renato Franko 7,20
24. Alexander Schmid 7,11
25. Eden Radin 7,11

Tablica 2. Rang lista ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja, ali ne ulaze na rang listu najpovoljnijih ponuditelja

Redni broj Ponuditelj Iznos (EUR/kg)
26. TRAMONTANA PROGETTI d.o.o. 7,00
27. Patrick Baier 6,50
28. Ivan Babić 6,00
29. Marin Brajković 5,85
30. RED TUNA j.d.o.o. 4,69
31. Aljoša Selovin 3,00

Tablica 3. Lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima Natječaja

Redni broj Ponuditelj Iznos (EUR/kg)
1. Filip Babić 10,10
2. Alexandr Vershinin 10,00
3. Bojan Cestar 7,61
4. Robert Šepinski 7,34
5. TEHNO NAUTIKA j.d.o.o. 4,61
6. Peter Žonta 4,00

Ponude koje su u Ministarstvu zaprimljene nakon 14. lipnja 2024. godine u 12:00 sati, nisu razmatrane sukladno točkama 5.5 i 5.6 natječaja.

Ponuditelji iz Tablice 1. dužni su u roku od sedam (7) dana od dana objave obavijesti o rezultatima natječaja i rang liste ponuditelja za nastavak procedure za ostvarivanje prava na obavljanje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune u tekućoj godini na e-adresu morsko.ribarstvo@mps.hr dostaviti potvrdu da je u Državni proračun Republike Hrvatske izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi.

Podaci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Račun primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR65
Poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11
Opis plaćanja: Ime ponuditelja i registarska oznaka plovila

Ako VMS uređaj nije ugrađen na plovilo, Ministarstvo će isti ugraditi o svom trošku te pokriti trošak prijenosa podataka za vrijeme trajanja ribolovne sezone. Korisnik je također dužan osigurati adekvatan mobilni uređaj ili tablet na kojega će preuzeti aplikaciju mTunaRek putem Google Playa ili iStorea. Kako bi se aplikacija mogla koristiti ponuditelj je dužan kontaktirati Ribarski monitoring centar (RMC) telefonom na broj (01) 6443 188 ili mailom na rmc@mps.hr pri čemu će mu djelatnici dodijeliti korisničko ima i lozinku za korištenje aplikacije.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5328

Back to top button