Novosti

OBAVIJEST! – Objavljen Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi

U Narodnim novinama broj 76/2024 objavljen je Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014).

Predmet potpore je dodjela državne potpore male vrijednosti poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture u sektoru:

a) gospodarskog ribolova na moru

b) uzgoja bijele morske ribe i tune

c) uzgoja školjkaša

d) uzgoja hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba

e) uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2024. godini je do 1. kolovoza 2024. godine.

Popis dokumentacije te obrazac Zahtjeva za potporu još nije obavljen na stranicama Uprave ribarstva.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_06_76_1303.html

Back to top button