Novosti

Objavljen Natječaj za dodjelu državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2024. godini

U oglasnom dijelu „Narodnih novina“ broj 67/24. od 5. lipnja 2024. godine, objavljen je Javni natječaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za dodjelu državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2024. godini u ukupnoj količini od 12.500 kilograma.

Tekst natječaja možete pronaći na poveznicihttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8377202.html

Ponude se zaprimaju do 14. lipnja 2024. godine u 12:00 sati.

Svim zainteresiranima, skrećemo pažnju i na Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_53_689.html  

Obrasce propisane Natječajem možete pronaći u nastavku:

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ
 
IZJAVA VLASNIKA PLOVILA
 
IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5326

Back to top button