Novosti

Objavljen Pravilnik II.13. “Osiguranje akvakulturnih stokova”

U Narodnim novinama broj 76/2024 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnikom je definirano da je predmet potpore naknada za premiju osiguranja na temelju polica osiguranja akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg:

  1. prirodnim nepogodama
  2. iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran
  3. bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran
  4. kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.

Potpora se dodjeljuje samo za police osiguranja akvakulturnih stokova koje pokrivaju prethodno navedene ekonomske gubitke i čiji je iznos osiguranja veći od 30 posto prosječnog godišnjeg prihoda korisnika ostvarenog od prodaje proizvoda akvakulture.

Zahtjev za potporu se podnosi jednom godišnje, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza.

Iznimno, za police osiguranja sklopljene nakon 31. kolovoza godine »n«, a za koje osiguravateljsko razdoblje ističe prije 1. srpnja godine »n+1«, Zahtjev za potporu podnosi se u roku od 30 dana od sklapanja police.

Detaljnije o mjeri II.13. “Osiguranje akvakulturnih stokova” pogledajte na internet stranici Uprave ribarstva na linku: https://euribarstvo.hr/mjera-ii-13-osiguranje-akvakulturnih-stokova/

Izvor: https://euribarstvo.hr/mjera-ii-13-osiguranje-akvakulturnih-stokova/

Back to top button