Novosti

VAŽNO! UPUTE ZA KORISNIKE MJERE I.10. „TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“

Obavještavaju se korisnici da je administrativna obrada zahtjeva za potporu u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okončana te da su korisnicima izdana Rješenja o dodjeli sredstava odnosno Rješenja o odbijanju.

Donošenjem Rješenja više nisu dozvoljene izmjene u povlastici izdanoj za ribarsko plovilo koje je predmet potpore odnosno nije dozvoljen prijenos povlastice na drugo plovilo istog vlasnika ili na drugog vlasnika niti prijenos pojedinih ribolovnih alata u drugu povlasticu korisnika i/ili u povlasticu druge osobe.

Korisnici kojima je izdano Rješenje o dodjeli sredstava trebaju postupati u skladu sa Pravilnikom o provedbi mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“, a kako je navedeno u uputama u nastavku.

Uništavanje ribarskog plovila

Po zaprimljenom Rješenju o dodjeli sredstava, korisnici potpore za uništavanje ribarskog plovila trebaju:

1.  Dogovoriti termin za uništavanje ribarskog plovila sa odobrenim brodogradilištem/rezalištem.

Popis brodogradilišta/rezališta koja su odobrena za uništavanje ribarskih plovila se objavljuje i redovito ažurira na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela i može se pronaći ovdje.

2.   Obavijestiti Upravljačko tijelo o planiranom datumu i mjestu početka uništavanja ribarskog plovila te planiranom datumu i mjestu završetka uništavanja plovila.

Obavijest se dostavlja sedam dana prije početka provođenja uništavanja ribarskog plovila putem elektroničke pošte (kontrolanaterenu@mps.hr), te korisnik ne smije započeti sa uništavanjem bez da je o istome prethodno obavješteno Upravljačko tijelo.

Iznimno, razdoblje od obavijesti do početka/završetka uništavanja ribarskog plovila može biti i kraće u slučaju da isto nije moguće ranije najaviti zbog opravdanih razloga vezanih uz dogovor s brodogradilištem/rezalištem.

Početkom uništavanja ribarskog plovila smatra se jedno od sljedećeg: trajno odstranjivanje visokotlačne pumpe goriva, ili trajno odstranjivanje osovine brodskog vijka (najmanje jedne), ili trajno odstranjivanje brodske kopče.

Završetkom uništavanja ribarskog plovila smatra se sljedeće:

  • trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje ribolovnih alata te ribarske opreme i uređaja
  • trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje porivnog/ih stroja/eva
  • trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje glavne razvodne ploče
  • trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje jarbola i teretnog/ih uređaj/a
  • u potpunosti uništeni trup i nadgrađe.

3.   Demontirati i ukloniti sa plovila uređaj za praćenje (VMS), Conbox i elektronski očevidnik te ih uz Zapisnik o preuzimanju opreme s plovila predati djelatnicima koji obavljaju kontrolu na terenu prilikom početka uništavanja ribarskog plovila.

Demontažu navedenih uređaja sa ribarskog plovila je dužan osigurati vlasnik ribarskog plovila te djelatnici Upravljačkog tijela koji obavljaju kontrolu na terenu iste samo preuzimaju (ne obavljaju demontažu).

Upute za skidanje uređaja sa ribarskog plovila te obrazac Zapisnika o preuzimanju opreme s plovila mogu se pronaći na sljedećoj poveznici, u rubrici „Dokumenti“:

Mjera I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023.“ 

U slučaju poteškoća sa demontažom uređaja,  korisnici (vlasnici plovila) mogu kontaktirati Upravu ribarstva na telefon: 01/6443-191

4.   Po završetku uništavanja izvršiti brisanje broda odnosno brodice iz Upisnika brodova u nadležnoj Lučkoj kapetaniji/ispostavi.

5.   Podnijeti Upravi ribarstva Zahtjev za ukidanje povlastice i Zahtjev za povlačenje ribarskog plovila koje je predmet potpore iz Registra ribarske flote.

6.   Po završetku svih navedenih radnji, najkasnije u roku od 30 dana od završetka uništavanja ribarskog plovila podnijeti Zahtjev za isplatu.

 

Prenamjena ribarskog plovila

Po zaprimljenom Rješenju o dodjeli sredstava, korisnici potpore za prenamjenu ribarskog plovila trebaju:

1.   Prenamjenu ribarskog plovila prijaviti nadležnom tijelu u svrhu nadzora nad prenamjenom u skladu s posebnim propisom.

2.   Obavijestiti Upravljačko tijelo o planiranom datumu i mjestu početka prenamjene te planiranom datumu i mjestu završetka prenamjene.

Obavijest se dostavlja sedam dana prije početka provođenja prenamjene putem elektroničke pošte (kontrolanaterenu@mps.hr) te korisnik ne smije započeti sa prenamjenom bez da je o istome prethodno obavješteno Upravljačko tijelo.

Iznimno, razdoblje od obavijesti do početka/završetka prenamjene može biti i kraće u slučaju da isto nije moguće ranije najaviti zbog opravdanih razloga vezanih uz dogovor s tijelom koje obavlja nadzor nad prenamjenom prema posebnim propisima.

3.   Demontirati i ukloniti sa plovila uređaj za praćenje (VMS), Conbox i elektronski očevidnik te ih uz Zapisnik o preuzimanju opreme s plovila predati djelatnicima koji obavljaju kontrolu na terenu prilikom početka prenamjene ribarskog plovila.

Demontažu navedenih uređaja sa ribarskog plovila je dužan osigurati ribar te djelatnici Upravljačkog tijela koji obavljaju kontrolu na terenu iste samo preuzimaju (ne obavljaju demontažu).

Upute za skidanje uređaja sa ribarskog plovila te obrazac Zapisnika o preuzimanju opreme s plovila mogu se pronaći na sljedećoj poveznici, u rubrici „Dokumenti“:

Mjera I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023.“

U slučaju poteškoća sa demontažom uređaja,  korisnici (vlasnici plovila) mogu kontaktirati Upravu ribarstva na telefon: 01/6443-191

4.   Prilikom kontrole na terenu koja se obavlja kod završetka prenamjene osigurati da je prenamijenjeno plovilo označeno, točnije potrebno je na vidljivom mjestu na plovilu postaviti ploču ili naljepnicu iz koje je vidljivo da je prenamjena sufinancirana sredstvima iz Programa za ribarstvo i akvakulturu, odgovarajuće kvalitete, po mogućnosti plastificiranu, kako bi se osigurala njezina dugotrajnost.

Upute za označavanje su navedene u Pravilima i uputama za provedbu mjera informiranja i promidžbe u programskom razdoblju 2021.-2027. koja se mogu preuzeti na sljedećoj poveznici, u rubrici „Dokumenti“:

Mjera I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023.“

5.   Po završetku postupka nadzora nad prenamjenom provesti promjenu namjene broda odnosno brodice u Upisniku brodova.

6.   Podnijeti Upravi ribarstva Zahtjev za ukidanje povlastice i Zahtjev za povlačenje ribarskog plovila koje je predmet potpore iz Registra ribarske flote.

7.   Po završetku svih navedenih radnji, najkasnije u roku od 30 dana od završetka prenamjene plovila, podnijeti Zahtjev za isplatu.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazno-upute-za-korisnike-mjere-i-10-trajni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti/

Back to top button